سرزده راه نیفتیدبرید خونه ی مردم

شاید مسهل خورده باشن دل پیچه داشته باشن خوب

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:53  توسط یکماهی   | 

ساقه طلایی باآب هندونه

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:35  توسط یکماهی   | 

خانومه میگه غول مول و قالیچه پرنده خرافاته وجود نداشته

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم مهر ۱۳۹۴ساعت 17:35  توسط یکماهی   | 

آلو اسفناج دلم خواس

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 18:10  توسط یکماهی   | 

چه کاردستیای خوشگلی هست

ادم بشینه درست کنه

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 13:44  توسط یکماهی   | 

مثلا روز جهانی کودکه ها

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 16:32  توسط یکماهی   | 

خخخخخخخخخخخ

ازدست خودم خندم میگیره

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 15:1  توسط یکماهی   | 

عجبا

چقدرعجیب غریب دیدیم بااین چشمامون

عجبا

عجبا

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 21:48  توسط یکماهی   | 

الحق مع علی

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مهر ۱۳۹۴ساعت 22:20  توسط یکماهی   | 

سرم شده مثل دیگ

مغزم شده مثل سوراخ سوزن

یه حالی ام عجیب

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مهر ۱۳۹۴ساعت 16:37  توسط یکماهی   |